Kadın Hakları

Türk Ceza Kanunu’ndaki Kadın Hakları Hakkında Bilgiler…

Boşanma Davasında Nafaka Alma Şartları Nelerdir?

Boşanma Davasında Nafaka Alma Şartları Nelerdir?

Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedeniyle ekonomik olarak zor duruma düşecek eş, evlilik birliğinin bozulmasında kusuru yoksa geçimi için diğer eşten mali gücü oranında süresiz nafaka... 

Vekaletin Geçerlilik Süresi Nedir?

Vekaletin Geçerlilik Süresi Nedir?

Vekalet sözleşmesinde bir süre belirtilmemişse belgenin ömür boyu geçerliliği vardır. Bu durum avukat ile müvekkili arasında yapılan sözleşmeler için de geçerlidir… Süresiz vekaletnameler tarafların... 

Çalışan Hamilelerin Doğum İzni İle İlgili Hakları Nelerdir?

Çalışan Hamilelerin Doğum İzni İle İlgili Hakları Nelerdir?

Türkiye’de kadınlar için doğum izni süresi toplam 4 ay olarak belirlenmiştir. Bu sürenin 8 haftası doğumdan önce, 8 haftası doğumdan sonra kullanılabilir. Ayrıca, doğumdan sonra daha... 

Şiddete Uğrayan Kadın Nereyi Aramalıdır?

Şiddete Uğrayan Kadın Nereyi Aramalıdır?

Kadınla yönelik şiddetle mücadele eden kadın örgütleri, belediyelerin danışma merkezleri, baroların kadın hakları komisyonları, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı... 

Evlilik İçi Tecavüzün Cezası

Evlilik İçi Tecavüzün Cezası

TCK MADDE 102. – (1) Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlâl eden kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2)... 

Sayfa 1 - 11