Meraklısına: Mehmet Akif Ersoy

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Akif Ersoy Kimdir?

Mehmet Âkif Ersoy, 20 Aralık 1873 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Babası Arnavutluk’un Şuşise köyünden, annesi ise aslen Buharalı’dır. Bir medrese hocası olan babası Mehmet Tahir Efendi, oğluna “Ragif” adını verdi. Ancak bu isim söylenmesi açısından zor olunca annesi ve çevresi tarafından kendisine Âkif denmeye başlandı.

Henüz dört yaşında iken Fatih’te Emir Buhârî Mahalle Mektebi’nde başladığı ilköğrenim hayatını Fatih’teki iptidâî Mektepte (ilkokul) tamamladı. Ortaöğrenimine Fatih Merkez Rüştiyesi’nde devam eden Âkif, dil derslerine büyük ilgi duyarak, özel öğretmenlerden Arapça, Farsça ve Fransızca dersleri aldı. Arapça ve İslami bilgiler alanında babası tarafından yetiştirildi.
Rüştiye’den (Ortaokul) sonra Mekteb-i Mülkiye’nin idadi (lise) bölümünde okurken şiirle uğraştı. Babasını kaybettikten sonra mezunlarına memuriyet verilen bir yüksek okul seçmek zorunda kaldı. 1889’da Halkalı’daki Baytar Mekteb-i Âli (Veterinerlik Fakültesi)’ne parasız yatılı olarak girdi ve bu okulu 1893’te birincilikle bitirdi.

Ziraat Bakanlığı Veterinerlik İşleri’nde memuriyet hayatına başladı. Baytarlığa (Veterinerliğe) başladığı dönemlerde bile şiir ile meşgul olan Mehmet Âkif, mesleğinden çok şairliği ile tanınmaya başlandı. 1906’da Halkalı Ziraat Mektebi ve 1907’de Çiftçilik Makinist Mektebi’nde öğretmenlik yaptı. 1908’den sonra ise Edebiyat Fakültesi ile Dârülhilâfe Medresesi’nde “Osmanlı Edebiyatı” hocalığında bulundu.

1908’de II. Meşrutiyet’in ilanıyla birlikte Eşref Edip’in çıkardığı Sırat-ı Müstakim ve sonra Sebilürreşad dergilerinde sürekli yazılar ve şiirler yazmaya başladı. 1913 yılında Mısır’a iki aylık bir gezi yaptı. Dönüşte Medine’ye uğradı. Bu gezilerde İslam ülkelerinin maddi donatım ve düşünce düzeyi bakımından Batı karşısındaki zayıflıkları konusundaki görüşleri pekişti.

Çocukluk yıllarından itibaren ailesinden aldığı vatan sevgisi ve yüksek bilgi birikimi sayesinde edebiyata ilgi duydu. Vatan sevgisiyle dolu şiirler yazmaya devam etti. 1918 yılında Mondros Barış Antlaşması imzalanınca vatanın gözlerinin önünde bölünmesine göz yumamadı ve kendine milli mücadelede bir rol belirledi.

İlk TBMM’ye Burdur vilayeti vekili olarak girdi (1920). Bu arada Milli Eğitim Bakanlığı yeni ülkenin milli marşını belirlemek için ödüllü bir yarışma açtı. Mehmet Akif bu ödülü istemediği için yarışmaya katılmak istemedi. Yine de ısrarlara dayanamayıp yarışmaya ödülü almamak şartıyla katıldı. 17 Şubat 1921 günü yazdığı İstiklal Marşı 12 Mart 1921 günü TBMM’de kabul edildi. Ödül olarak verilen 500 lirayı Hilal-i Ahmer (Kızılay) bünyesinde, kadın ve çocuklara iş öğreten ve cepheye elbise diken Darü’l-Mesâi Vakfı’na (İş Evi) bağışladı.
Bütün şiirlerini Safahat adlı kitabında toplayan Mehmet Âkif, Türk Milletine armağan ettiği İstiklal Marşı’nı kitabına koymayarak bu marşın “Milletin malı” olduğunu söylemiştir.

1923 yılında Abbas Halim Paşa’nın daveti üzerine Mısır’a giderek 1929-1936 yılları arasında Kahire’deki “Câmiü’l-Mısriyye” Üniversitesi’nde, Türkçe öğretmenliği yaptı. 1936’da çok sevdiği vatanına dönen milli şair Mehmet Âkif Ersoy 27 Aralık 1936 tarihinde İstanbul’da hayatını kaybetti ve Edirnekapı Mezarlığı’na defnedildi.

Mehmet Akif Ersoy Şiirleri

Hayatın Anlamı Senin Bakışlarında
Seyfi Baba
Adamlığın Yolu Nerdense, Bul Da Girmeye Bak.
Ah O Din Nerde
Âhiret Yolu
Ahlakımız Yükselmeli
Atiyi Karanlık Görerek Azmi Bırakmak
Ayrılık Hissi Nasıl Girdi Sizin Beyninize?
Azmine Sarıl
Bayram
Bir Gece
Birlik
birlik bağı
Bülbül
canan yurdu
Cenk marşı
Çanakkale Şehitlerine
Çanakkale Şehitlerine
Çocuklara
Durmayalım
Duygusuz Olmak
Edirne
Eser
Ey Adem Oğlu
Ey Adem Oğlu Allah Aşkı
Ey Yolcu, Uyan!
fatih Camii
Fatih Kürsüsünde seçmeler
Gitme Ey Yolcu
Hasta
Haya Öğren
Haya Sıyrılmış İnmiş
Hüsran
İki Üç Balta Ayırmaz Bizi Mazimizden
İsmi olmayan şiirler 1
İsmi olmayan şiirler 2
İsmi olmayan şiirler 3
İsmi olmayan şiirler 4
İsmi olmayan şiirler 5
İsmi olmayan şiirler 6
İstiklâl Marşı
Kıssadan Hisse
Kosova
Leyla
Meyhane
Müslümanlık Nerde
Necid Çöllerinde
Nerdesin
Nevruz’a
Oğlum ,Bu Temenni Neye Benzer ,Bana Bak:
Olmaz ya… Tabii…
Ordunun Duası
Pek Hazin Bir Mevlid Gecesi
Resim İçin
Resmim İçin
Ressam Haklı
Sabah iskambil atar kahvede, akşam domine…
Safahat İçin
Sırtlan
Sultan Yalısı
Süleymaniye Kürsüsünden
Şark
Şehidler Abidesi İçin
Tebrik
Tek Hakikat
Tükürün
Uyan
Ümidin Her Zaman Haib
Ya Rab Bu Uğursuz Gecenin Yok Mu Sabahı?
Ye’s
Yeis Yok
Zulmü Alkışlayamam

Mehmet Akif Ersoy Kıssadan Hisse Şiiri

Geçmişten adam hisse kaparmış… Ne masal şey!
Beş bin senelik kıssa yarım hisse mi verdi?
‘ Tarih ‘ i ‘ tekerrür ‘ diye tarif ediyorlar;
Hiç ibret alınsaydı, tekerrür mü ederdi?

Mehmet Akif Ersoy – Kosova Şiiri

Nerede olsam karşıma çıkıyor bir kanlı ova
Sen misin yoksa hayalin mi vefasız kosova
Hani binlerce mefahirdi senin her adımın
Hani sinende yarıp geçtiği yol Yıldırım’ın
Hani asker, hani kalbinde yatan şah-ı şehid
Söyle Meşhed öpeyim secde edip toprağını
Yokmudur Murad’ın sende iki üç damla kanı


Yorum Gönder

Yorum bırakın trackback sitenize.. Yorumları takip için lütfen üye olun RSS.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. İşaretli alanları doldurun *

Önceki yazıyı okuyun:
Stephen Hawking Kimdir?
Meraklısına: Stephen Hawking

Stephen Hawking Kimdir?

Kapat