Pargalı İbrahim Paşa Neden Öldürüldü?

Pargalı İbrahim Paşa Neden Öldürüldü?

Pargalı Damat İbrahim Paşa Osmanlı tarihinde İbrahim paşa olarak bilinen Sadrazamlardan biridir. Pargalı Damat İbrahim Paşa Kanuni döneminin kudretli paşalarındandır. Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı, ölümü, sarayı, evliliği ile pek çok konuda tartışma konusu olmuştur. Özelikle son zamanlarda Muhteşem Yüzyıl isimli dizi ile birlikte Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı ile ilgili çokça merak edilen konular vardır…

Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı süresince Kanuni ve diğer saltanat ferleri tarafından takdir gördüğü için Makbul İbrahim Paşa olarak anılmıştır. Ancak öldürülmesi ile birlikte Maktul İbrahim Paşa adı ile anılmıştır. Pargalı Damat İbrahim Paşa sanata, heykele ve batı medeniyetlerine olan merakından dolayı Frenk İbrahim paşa olarak da inlenmiştir. Pargalı Damat İbrahim Paşa hayatı süresince Müslüman olmadığı, gizli Hıristiyan olduğu yönünde dedikodulara maruz kalmıştır.

Pargalı İbrahim Paşa bilindiği kadarı ile 1493 yılında doğmuştur. Günümüzde Yunanistan sınırları içerisinde bulunan Parga’da dünyaya geldiği için Pargalı İbrahim Paşa olarak anılmaktadır. 1536 yılında boğularak öldürülmüştür. 1520’li yılların başından öldüğü tarihe kadar Pargalı İbrahim Paşa Kanuni’nin Sadrazamlığını yapmıştır. Pargalı İbrahim Paşa hayatı boyunca Osmanlı siyasi, askeri ve toplumsal hayatında önemli rol oynamıştır.

Pargalı İbrahim Paşa aslen Rum ya da İtalyan aslılı olarak tahmin edilmektedir. Henüz 6 yaşında iken korsanlar tarafında kaçırılarak Manisa’ya getirilmiş ve dul bir kadına satılmıştır. Manisa’nın bilinen ailelerinden olan bu kadın Pargalı İbrahim Paşa’nın iyi bir eğitim almasını ve iyi yetişmesini sağlamıştır. O dönemde bir eyalet olan Manisa’yı şehzadeliği döneminde Kanuni yönetmektedir. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile keman çaldığı sırada şehzadenin oradan geçmesi ile tanışmıştır. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni’yi etkilemeyi başarmıştır. Şehzade Kanuni onu maiyetine alarak dostluk kurmuş ve ölüm emrini verdiği güne kadar maiyetinden ayırmamıştır. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile tanıştıktan sonra hızlı yükselişi başlamış, Kanuni’nin tahta geçmesi ile birlikte Sadrazamlığa kadar yükselmiştir. Pargalı İbrahim Paşa ailesini sadrazam olduktan sonra İstanbul’a yanına aldırmış ve bu olay kayıtlara geçmiştir. Pargalı İbrahim Paşa’nın babası bir balıkçıdır.

Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile tanıştığı günden sonra sürekli yanında bulundu. Kanuni’nin tahta geçmesinden sonra aralarındaki güven ilişkisi sayesinde onun hasodabaşısı görevini üstlendi. Pargalı İbrahim Paşa Osmanlı Devleti’nde Sadrazamlık, Anadolu ve Rumeli Beylerbeylikleri ve Seraskerlik gibi görevler olmak üzere en üst düzeylerdeki görevlerde bulundu.

Pargalı İbrahim Paşa hayatı boyunca Osmanlı yönetiminde çok etkin oldu. 1521′de Belgrad’ın Fethi sırasında Kanuni’nin yanında yer alıyordu. 1522′de Rodos seferinde bulundu. Bu seferin ardından Kanuni tarafından sadrazamlığa getirildi. 1524′te Sultan Süleyman’ın kız kardeşi ile evlendi. Pargalı İbrahim Paşa Hatice Sultan arasında dizide anlatıldığı gibi bir aşk ilişkisi olduğuna dair bir kaynak bulunmamaktadır. Ancak Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ilişkisinin ne kadar ileri olduğuna bu durum oldukça önemli bir delildir. Pargalı İbrahim Paşa Hatice Sultan ile evliliğinin son dönemlerinde aralarının açılması yüzünden de Kanuni’ni gözünden düştü. Zira Kanuni Hatice Sultan’a düşkünlüğü ile bilinmektedir.

Mısır’da çıkan isyanı bastırmakla görevlendirilen Pargalı İbrahim Paşa asayişi sağlamakla kalmadı. Kendisine Mısır Beylerbeyi unvanı verildi. Pargalı İbrahim Paşa Mısır’da pek çok ıslahat ve yenilikler gerçekleştirdi. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile birlikte Macaristan seferine katıldı ve Mohaç Savaşı’nın kazanılmasında önemli rol oynadı.

Pargalı İbrahim Paşa Anadolu isyanlarının bastırılmasında da etkin bir rol oynadı. O dönemde Anadolu Türkmen ve Alevi toplulukları sık sık Osmanlı’ya karşı isyana girişti. Pargalı İbrahim Paşa Alevi isyanlarını kanlı bir biçimde bastırdı.

I. Viyana Kuşatması ile sonuçlanan 2. Macaristan seferinde de Pargalı İbrahim Paşa Kanuni’nin yanında yer aldı. Pargalı İbrahim Paşa’nın devlet idaresindeki gücünün en önemli göstergesi Avusturya imparatorunu Osmanlı sadrazamına eşit sayan 1533 tarihli İstanbul Antlaşması’dır. Bu dönemde Safevi Devleti’ne karşı düzenlenen Irakeyn Seferi’nin hazırlıkları ve cephelerinde de Pargalı İbrahim Paşa bizzat görev almıştır. Tebriz’i alan Pargalı İbrahim Paşa daha sonra Bağdat’ta bulunan Kanuni’nin birlikleri ile buluştu.

Pargalı İbrahim Paşa Kanuni döneminin en önemli ve güçlü figürlerinden biridir. Sadrazamlık görevi ile birlikte seraskerlik görevini de üstlenmiştir. Bu dönemde Osmanlı askeri rütbelerini ile yönetimsel rütbeler birlikte taşınmaktadır. Kanuni döneminde büyüyen devlet yapısı nedeni ile padişahlık ve Osmanlı devletini simgeleyen tuğların sayısı yediye çıkarılmıştır. Padişah bu dönemde 7 tuğ taşımaktadır. Her bir tuğ padişahın unvanlarından birini simgelemektedir. Pargalı İbrahim Paşa hayatının bu döneminde 6 tuğ taşımıştır. Tek eksiği hilafet tuğudur. Pargalı İbrahim Paşa Hatice sultan ile evlenmesi bir aşk hikayesinden çok Kanuni ile olan ilişkilerinin düzeyine işaret etmektedir. Her ne kadar bir kanıt ve gösterge olmasa daPargalı İbrahim Paşa Hatice sultan ile evlenerek hızlı yükselişini daha da hızlandırmış olduğu tahmin edilmektedir. Pargalı İbrahim Paşa çok başarılı bir diplomattır. İstanbul anlaşması bunun en önemli göstergelerindendir. Bu anlaşma ile Avusturya Macaristan imparatoru Osmanlı sadrazamına yani Pargalı İbrahim Paşa’ya denk tutulmuştur. Fransa ile bu dönemde yürütülen siyasi işbirliği de Pargalı İbrahim Paşa’nın dış siyaset konusunda ne kadar marifetli olduğuna bir işarettir. Pargalı İbrahim Paşa uzun bir süre takip edilen Osmanlı dış siyasetine yön veren kişidir.

Pargalı İbrahim Paşa ne zaman öldü? Pargalı İbrahim Paşa nasıl öldü? Pargalı İbrahim Paşa neden asıldı?Pargalı İbrahim Paşa ölümüne sebep olan olaylar nelerdir? Bunlar en tartışmalı konuların başında geliyor. Pargalı İbrahim Paşa ne zaman öldüğünü net olarak biliyoruz. 1536 yılında Kanuni’nin emri ile boğdurularak öldürülmüştür. Pargalı İbrahim Paşa nasıl öldüğü de biline bir gerçektir. 1536 yılında Pargalı İbrahim Paşa sarayında verilen bir yemeğin ardından 4 cellât tarafından boğularak öldürülmüştür. Pargalı İbrahim Paşa neden asıldı sorusuna ise birçok cevap bulunabilir. Pargalı İbrahim Paşa son zamanlarında gücünün zirvesindedir. Kibrinden ve gücünden endişe eden Kanuni ölmesini emretmiştir. Özelikle Avusturya ile yürütülen barış görüşmelerinde Osmanlı’da son karar mercii olduğunu söylemesi ve kendisinin olur demediği bir şeyin padişah emretse de olmayacağını söylemesi sonunu getiren olaylardandır. Pargalı İbrahim Paşa Kanuni’nin arası Irakeyn seferinin ardından açılmaya başlamıştır. Pargalı İbrahim Paşa hakkında Kur’anları hediye olarak kabul etmediği, heykeller diktirdiği, resim merakı, Hıristiyan olduğu yönünde çok fazla dedikodu vardır.

Yabancı elçilerin ülkelerine verdikleri raporlarda son dönemlerinde Pargalı İbrahim Paşa’nın çok başına buyruk davrandığı ifadeleri yer almaktadır. Tüm bunlar Pargalı İbrahim Paşa ne zaman ne zaman öldü, Pargalı İbrahim Paşa nasıl öldü, Pargalı İbrahim Paşa neden asıldı sorularına bir yanıt olabilir. Pargalı İbrahim Paşa evliliği son dönemlerde iyi gitmemektedir. Pargalı İbrahim Paşa Hatice Sultan’ı üzmesi de ölümünde etkili olduğu iddia edilmektedir.

Pargalı İbrahim Paşa ve Hürrem Sultan ile en başından beri yıldızı barışmamıştır. Kanuni’nin Hürrem Sultan’a olan düşkünlüğü Pargalı İbrahim Paşa’yı her zaman rahatsız etmiştir. Pargalı İbrahim Paşa ve Hürrem para ile hayatı boyunca sürekli çekişme içinde olmuştur. Pargalı İbrahim Paşa ve Hürrem Sultan arasında veliaht olacak kişi hakkında da çekişmişlerdir. Pargalı İbrahim Paşa Hürrem Sultan’ın çocukları yerine Kanuni’nin diğer bir eşinden olan Mustafa’yı desteklemiştir.

Daha önceleri Pargalı İbrahim Paşa Kanuni ile olan iyi ilişkilerinden dolayı Makbul İbrahim Paşa olarak anılırken ölümü ile birlikte Maktul İbrahim Paşa olarak anılmaya başlanmıştır.

Pargalı İbrahim Paşa Rumca, Farsça, Sırpça ve İtalyanca dillerini iyi bilmekteydi. Devrinin en etkili adamlarından olan Pargalı Damat İbrahim Paşa çok iyi bir siyasetçi ve bürokrat olarak tanınmaktadır. Pargalı İbrahim Paşa müzik alanında çocukluğundan itibaren yoğun bir eğitim almış ve alanda kendisini yetiştirmiştir. Pargalı İbrahim Paşa Roma’ya direnen Anibal’ın ve Makedonya İmparatorluğu’nu yöneten Büyük İskender gibi tarihi şahsiyetlerin hayatlarına çok meraklıydı. Sanata düşkün olan İbrahim Paşa edebiyatçıları koruması ile de bilinirdi.

Tarihçi Yavuz Bahadıroğlu, katıldığı 2. Sayfa programında Pargalı İbrahim Paşa’nın neden öldürüldüğünü ve Hürrem Sultan ile arasında olan nefretin sebebini anlattı. Bahadıroğlu, Meşhur târihçi Solakzâde’nin bir kitabında, Pargalı’nın Hürrem’e olan karşılıksız aşkını ima ettiğini söyledi.

PARGALI HÜRREM’E AŞIKTI  

‘Mesela târihçi Solakzâde, Pargalı’nın Hürrem Sultan’a olan karşılıksız aşkını ima ediyor. Aralarındaki nefret Solakzâde’yi doğrular gibidir. Büyük aşklar büyük nefretlerden doğar derler. Ancak Hürrem Sultan’ın gözü Kanuni’den başkasını görmüyordur. Bu benim kanaatim çünkü Kanuni’nin yanında erkek olarak Pargalı’yı beğenmek çok mümkün değil. Pargalı ufak tefek, süzgün yüzlü.

‘HÜRREM BU AŞKI HİSSETTİ’

Hürrem bu aşkı hissetmiştir. Tabiatıyla çok zeki bir kadındır ve bunu muhtemelen kendi oğlunun lehine kullanmaya çalışmıştır. Çünkü oğlunu padişah yapmak istiyor. Bunu çok doğal buluyorum çünkü oğlunu padişah yapamazsa ölecek, böyle bir kader var Osmanlı’da. Saray Mahidavran’ın oğlu Mustafa’nın padişah olması için çalışıyor. Pargalı’nın suçlarından biri de o, yanlış ata oynamak. Sarayda’Mustafa padişah olacak’ diye söyleniyor. Bu Şehzade’ Mustafa’nın de aleyhine oluyor. Maalesef onun da kellesi gidiyor.’

‘PARGALI, HATİCE SULTAN İLE KANUNİ’NİN İSTEĞİ ÜZERİNE EVLENDİ’

‘Pargalı’nın Şehzade Mustafa’ya yoğunlaşmasının, Hürrem Sultan’dan karşılık görememesinden kaynaklandığını zannediyorum. Aşkına karşılık bulamaması işi intikama dönüştüyor, Hatice Sultan ile evleniyor. Pargalı’nın Hatice Sultan ile evlenmesinde aşk yoktur. Orada politik yaklaşım vardır. Kanuni İbrahim’e, ‘Seni eniştem olarak görmek istiyorum’ demiştir. Padişah ile Paşa birbirlerine çok yakınlardır. Kanunu hakikaten Paşa’ya çok güveniyor. O güveni belki o aşkla boşa çıkarıyordur’ şeklinde konuştu.

‘BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA’

‘Çünkü Kanuni dünyanın soluğunu dinleyen bir adamdır. Dünyanın soluğunu dinleyebilecek bir istihbarat örgütünü yöneten bir insan. Rodos’un soluğunu dinlerken, Avusturya’nın soluğunu dinlerken kendi sarayında olup bitenlerden haberdar olmaması ancak aptal olmasıyla mümkündür ki; Kanuni çok zeki bir padişah. Bu aşkı başlangıçta ciddiye almamış olabilir’

PARGALI’NIN ÇOCUKLARINI DA ÖLDÜRTTÜ

Kanuni, Pargalı’nın soyu bitsin diye Hatice Sultan’dan olan 2 çocuğunu da boğdurdu. Umarım dizide bunu görmeyiz”


Yorum Gönder

Yorum bırakın trackback sitenize.. Yorumları takip için lütfen üye olun RSS.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. İşaretli alanları doldurun *

Önceki yazıyı okuyun:
Botoks
Botoks Hakkında Herşey

Botoks hakkında bilmek istediğiniz her şey! Yıllar geçtikçe kırışıklıklar artar. Daha sonra göz çevresindeki mimik kaslarında deformasyon ve sarkma, göz...

Kapat