Peygamberimiz (S.A.V)’in Anneler İçin Söylediği Sözler

Peygamberimiz (S.A.V)’in Anneler İçin Söylediği Sözler

Azizdir anneler.. Dağ gibi direnişlerinin ardında yumuşak kalpli, şefkatli bir karakter vardır. Annelik içgüdüsüyle bezenmiş tertemiz bir gönül vardır annelerde.. Annelere duyulması gereken sevgiyi, onların bizim için önemini gelin bir de efendiler efendisi gül kokulu Muhammed Mustafa ( S.A.V.)’ den okuyalım. Annemize vereceğimiz değerin bize neler kazandıracağını müjdeleyen peygamberimiz kuşkusuz örnek bir önder.. Anne babaya “ öf ” bile demememiz gerektiğini yol gösterici kitabımız Kuran-ı Kerim’de açıklıyor. İnsan nasıl halâ umursamaz davranıp annesine ilgisiz kalabiliyor. Dünyanın gafletine kapılıp annesini dışlayabiliyor. Aklım almıyor, nasıl da (kimileri) annesinden utanabiliyor. Nasıl bir perde inmiş bu ahmakların göz kapaklarına? Kimliğinde dini “ islâm “ yazan kimseler nasıl da gark oluyorlar cehalet batağında… İşte bu bataklıktan kurtulmak için kulak verelim Hz.Muhammed (S.A.V)’e…

Peygamberimizin Anneler İçin Söylediği Sözler

1-) Allah Resûlü, sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu:

Ana babasına iyilik yapana ne mutlu! Allah onun ömrünü artırsın!”  [ İbn Enes radıyallahu anh. Taberânî. ]

2-) Yanıma bir kadın geldi. Beraberinde iki kızı vardı. Yanımda bir hurmadan başka yiyecek de yoktu. Hurmayı ona verdim. Onu iki kızına paylaştırdı. Kendisi bir şey yemedi. Sonra çıkıp gitti.Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem gelince, bu olayı ona anlattım. Şöyle dedi:

Kimin bu şekilde kızları olup da, onlara iyilik ederse, onun bu iyiliği, ateşe karşı bir perde olur.” [ Aişe radıyallahu anha. Buhârî.]

3-) Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kim üç kıza, ya da kız kardeşe, yahut iki kız kardeşe, veya iki kıza bakıp, onları güzelce terbiye edip yetiştirir, sonra da evlendirirse, cenneti hak eder.” [ Ebû Saîd radıyallahu anh. Tirmizî. ]

4-) Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Kim, erginlik çağına erişinceye kadar iki kızı yetiştirirse, kıyamet gününde, o ve ben yanyana iki parmak gibi oluruz.” [Enes radıyallahu anh. Müslim.]

5-) Ebû Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor:Bir adam, Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem)’e gelip, şöyle dedi: “ Ey Allahın Resûlü! Kendisine iyilik yapmaya kim daha lâyıktır? ”

“ Annen, sonra annen, sonra baban, sonra yakınlık derecelerine göre diğer yakınların ” buyurdu. [ Buhârî. ]

6-) Muâviye ibn Câhime’nin anlattığına göre; Câhime (radıyallahu anh) Hz Peygamber’e (aleyhissalâtu vesselam) gelir ve: “Ey Allah’ın Resulü, ben savaşa katılmak istiyorum, bu konuda sizinle istişare etmeye geldim” der. Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam): “Annen var mı?” diye sorar. “Evet” deyince, “ Öyleyse ondan ayrılma zira Cennet onun ayağının altındadır ” buyurur.  [ Nesâî, Cihad 6. ]

7-) Ebu Hureyre (ra) anlatıyor: “Hz. Peygamber (s.a.v) bir gün: “ Burnu sürtülsün, burnu sürtülsün, burnu sürtülsün ” dedi. “ Kimin burnu sürtülsün ey Allah’ın Resulü? ” diye sorulunca şöyle buyurdu: “ Ebeveyninden her ikisinin veya sâdece birinin yaşlılığına ulaştığı halde (rızasını alıp da) Cennet’e giremeyenin.” (Müslim, Birr 9)

8 -) İbn Ömer (radıyallahu anh) anlatıyor: “Bir adam Resûlullah’a (aleyhissalâtu vesselam) gelerek: “Ben büyük bir günah işledim, buna tevbe imkanım var mı?” dedi. Hz. Peygamber (aleyhissalâtu vesselam): “Annen var mı?” diye sordu. Adam: “Hayır yok” dedi. “Peki teyzen de mi yok?” dedi. Adam: “Evet, var” deyince Resûlullah (aleyhissalâtu vesselam): “Öyle ise ona iyilik yap! Teyze anne makamındadır.” diye emretti,” [ Tirmizî, Birr 6. ]

9-) Abdullah bin Ebî Evfâ rivayet ediyor: Peygamberimizin huzurunda bulunuyorduk. Bu sırada birisi geldi: “Yâ Resulallah ölüm döşeğinde yatan bir genç var. Kendisine, ‘La ilahe illallah’ de, dendiği halde bir türlü bunu söyleyemiyor.” dedi. Efendimiz sordu: “Namaz kılar mıydı?” “Evet, kılardı.” Bunun üzerine Peygamberimiz kalktı. Biz de onunla birlikte kalktık. Peygamberimiz gencin yanına girdi ve ona, “La ilahe illallah de.” buyurdu. Genç, “Bunu söyleyemiyorum” dedi. “Niçin söyleyemiyorsun?” deyince, gelen adam: “Annesine âsi idi” dedi. Efendimiz, “Annesi sağ mı?” diye sordu. “Evet, sağdır” dediler. Kadın geldi. Efendimiz kadına; “Bu hasta senin oğlun mudur?” diye sordu. Kadın, “Evet” dedi. Efendimiz; “Bak, şurada bir ateş hazırlansa ve ‘Oğluna şefaat edersen, onu bu ateşte yakmayız, fakat şefaat etmezsen bu ateşte yakarız’ deseler ne yapardın? Şefaat eder miydin?” diye sordu. Kadın, “Onun şefaatçisi ben olurdum” dedi. Efendimiz, “O halde sana âsi olan bu oğlunu cehennemden kurtarmak için hakkını ona helâl edip ondan razı olduğuna Allahu Teâlâyı ve beni şahit göster.” buyurdu. Kadın, “Allah’ım! Seni ve Resulünü şahit tutuyorum, oğlumdan razı oldum, hakkımı ona helâl ettim.” dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz hasta gence, “La ilahe illallahü vahdehû la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Resûlühû de.” diye buyurdu. Hasta hemen şahadet getirdi. Bunun üzerine Efendimiz şöyle buyurdu: “Allah’a hamdolsun ki, benim vasıtamla bu genci cehennem ateşinden kurtardı.

10-) Siz iffetli (namuslu) olunuz ki, hanımlarınız da iffetli olsunlar. Anne babanıza iyilik ediniz ki, çocuklarınız da size iyilik etsinler.

11-) Allah Resûlü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: “Ana babasına iyilik yapana ne mutlu! Allah onun ömrünü artırsın! ” [ İbn Enes radıyallahu anh. Taberânî. ]

12-) Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir gün oturuyordu. Süt babası geldi. Ona hemen elbisesinin bir tarafını serdi. Süt babası onun üzerine oturdu. Sonra süt annesi geldi. Elbisesinin öbür tarafını da ona serdi. O da onun üzerine oturdu. Sonra süt kardeşi geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hemen ayağa kalktı, onu önüne oturttu. [ İbn Sâib radıyallahu anh. Ebû Dâvud.]

13-) Buhari ile Müsüm’ ün birlikte rivayet ettiğine göre, sahabelerden Ibni Mes’ûd ( r.a.) söyle diyor;

«Bir gün Peygamber (S.A.S.)´imize Allah (C.C.) katinda en sevimli emel hangisidir?» diye sordum; «Vaktinde kilinan namaz» diye cevap buyurdular. «Ondan sonra hangisi gelir?» diye sordum: «Ana – babaya iyilik etmek» diye buyurdular. «Ondan sonra hangisi gelir?» diye sordum; «Allah (C.C.) yolunda cihâd etmektir» diye cevap buyurdular.

14-) Kim ömrünün uzun olmasını ve geçim kaynaklarının genişlemesini isterse ana – babasına iyi baksın ve akrabalık bağlarını gözetsin!

15-) Peygamber (S.A.V)’ imiz bir gün minberde iken arka arkaya üç kere «Âmin!» «Âmin!» «Âmin!» buyurdular. Sonra da bu davranışının sebebini şöyle açıkladılar: «Cebrail bana gelerek: «Yâ Muhammed (S.A.S.). Ana – babasından birinin yaşlılıklarına yetiştiği halde, onlara iyi bakmayarak ölen kimse Cehennem’e girer. Allah (C.C) onu rahmetinden kovar, buna «Âmin» de, dedi, ben de «âmin» dedim. buyurdular.


Yorum Gönder

Yorum bırakın trackback sitenize.. Yorumları takip için lütfen üye olun RSS.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. İşaretli alanları doldurun *

Önceki yazıyı okuyun:
İlginç Ölüm Nedenleri
İlginç Ölüm Nedenleri

İlginç Ölüm Nedenleri...

Kapat