Rönesans ve Reform Nedir? Rönesans ve Reform Hareketlerinin Kısaca Sebepleri ve Sonuçları

Rönesans ve Reform Nedir? Rönesans ve Reform Hareketlerinin Kısaca Sebepleri ve Sonuçları

KISACA RÖNESANS NE DEMEKTİR?

XV. ve XVI. yüzyıllarda önce İtalya’da başlayan ve tüm Avrupa’ya yayılan bilim, sanat, edebiyat ve düşünce hayatında görülen gelişmelere Rönesans adı verilir. Rönesans,”Yeniden Doğuş” demektir.

RÖNESANSIN NEDENLERİ :

 1. Avrupa’da halk önce Feodalite sonra Monarşi yönetimlerinin baskısı altında kalmıştı. Skolastik görüş, sanatçıları tamamen yönlendiriyordu. Bu sırada Bizans, antikite düşünce sistemini yaşıyordu. İstanbul’un fethi sonrasında daha büyük bir ilgi odağı haline gelen Bizans düşüncesi taklit edildi. Böylece ortaya çıkan antikite tarzı, Hümanizma hareketlerini doğurdu.
 2. Dini mimarinin ve buna bağlı sanat anlayışının gelişmesi, sonuçta sanatın serbestleştirilmesi arzuları, yeni din dışı sanat anlayışının da oluşturulmaya çalıştırılmasına neden oldu.
 3. Avrupa’nın coğrafi keşifler ile maddi olarak kalkınması,sanatçıları ve düşünürleri koruyan ve onlara gerekli maddi desteği sağlayan Mesen adlı bir snıfın ortaya çıkmasını sağladı.
 4. Matbaanın gelişmesi, kağıdın maliyetinin ucuzlamasında etkili oldu.
 5. Ortaçağ’ın sonlarına doğru kültür ve sanatta önemli bir birikimin oluşması.
 6. Avrupa’nın İspanya’da Endülüs Emevi Devleti ve Sicilya aracılığı ile İslam Medeniyeti’ni tanıması.
 7. Matbaanın geniş kullanım alanına girmesiyle yeni buluş ve düşüncelerin yayılması.
 8. Avrupa’da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen, bilim adamları ve sanatkârları himaye eden varlıklı kişilerin (mesenlerin) ortaya çıkması.
 9. Coğrafi Keşiflerden sonra zenginleşen Avrupa’da, sanattan ve edebiyattan zevk alan bir sınıfın ortaya çıkması.
 10. Antikçağ (Eskiçağ) eserlerinin incelenmesi.
 11. İstanbul’un fethinden sonra Bizanslı bazı bilginlerin İtalya’ya göç ederek eski Yunanca’yı öğretmeleri ve eski eserleri tanıtmaları.
 12. Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında İtalya’da başlamıştır. Rönesans’ın ilk önce İtalya’da başlamasında; İtalya’nın coğrafi konumu, ekonomik durumu, dini ve tarihi önemi, siyasal durumu ve İslam Medeniyeti’nden etkilenmesi önemli rol oynamıştır.
 13. İtalya’da Rönesans, 14. yüzyılın sonlarında Hümanizma ile başlamıştır. Hümanizma; Eski Yunan ve Latin kültürünü en yüksek kültür örneği olarak alan ve Ortaçağ’ın skolastik düşüncesine karşı Avrupa’da doğup gelişen felsefe, bilim ve sanat görüşü, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bir doktrindir.
 14. İtalya’da Eskiçağ’dan kalan antik eserleri incelemek ve benzerlerini yapabilmek amacıyla akademiler kurularak Yunanca, Latince ve İbranice metinler incelendi. Hümanizma, insanın kendini tanımasına, yasalarını yapmasına ve haklarını korumasına zemin hazırlamıştır.

RÖNESANSIN SONUÇLARI :

 1. Avrupa’da özgür düşünce gelişti.
 2. Pozitif bilimler önem kazandı.
 3.  Bilim ve sanat gelişti.
 4. Kiliseye olan bağlılık azaldı.
 5. Avrupa’da okuma-yazma oranı arttı.
 6. Birçok sanat eseri oluşturuldu.
 7. Reform hareketlerinin başlamasında etkili oldu.
 8. Avrupa ülkelerinde bilim, sanat, edebiyat alanlarında yeni bir dünya görüşü ortaya çıktı.
 9. Skolastik düşünce yıkıldı. Düşüncede serbest bir ortam doğdu.
 10. Deney ve gözleme dayanan pozitif düşünce ortaya çıktı.
 11. Kilise zayıfladı. Bu durum Reform Hareketlerini başlattı.
 12. Bu döneme kadar bilim, sanat ve medeniyet alanlarında İslam Ülkeleri öncülük yaparken, Rönesans hareketleriyle Avrupa Ülkeleri öne geçti.
 13. Avrupa’da insan faktörü öne çıktı. İnsanlar kendi haklarına sahip çıkmaya başladılar.

REFORM NE DEMEKTİR?

XVI. yüzyılda Almanya’da başlayıp, buradan diğer Avrupa ülkelerine yayılan, dini alanda yapılan yenilik hareketlerine REFORM adı verilir.

 REFORM HAREKETLERİNİN NEDENLERİ :

 1. Katolik Kilisesi’nin bozulması ve ıslahat fikrinin yayılması.
 2. Hümanizm sayesinde Hıristiyanlığın kaynaklarına inilmesi, İncil’in millî dillere çevrilerek temel ilkelerin ortaya konulması.
 3. Matbaanın kullanılması, matbaanın yaygınlaşması ile okuma-yazma bilenlerin artması üzerine Katolik Mezhebi’nin sorgulanmaya başlanması.
 4. Endülüjans sorunu (para karşılığında kilisenin günahları affetmesi)
 5. Rönesans hareketlerinin etkisi.
 6. Martin Luther’in faaliyetleri (Reform hareketlerinin ilk defa başladığı Almanya’da siyasal birlik olmaması ve Almanya’daki prenslerin dinde yenilik isteyenleri desteklemesi)
 7. Ekonomik neden.
 8. Siyasal neden.

REFORM HAREKETLERİNİN SONUÇLARI :

 1. Avrupa’da mezhep birliği bozuldu. Katolik ve Ortodoks mezhepleri yanında yeni mezhepler ortaya çıktı, mezhepler arasında çatışmalar başladı.
 2. Dine egemen güçlü devletler kuruldu. Din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti.
 3. Katolik Kilisesi, kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kaldı.
 4. Eğitimde laikleşme süreci başladı. Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu.
 5. Katolik Kilisesi’nden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el koyuldu.
 6. Papa ve kilisenin Avrupa Ülkelerinin kralları üzerindeki etkisi sona erdi ve Avrupa’da siyasal bölünmeler yaşandı. Çünkü Ortaçağ’da Papa, Avrupa krallarına taç giydirerek onların krallıklarını onaylıyor ve yönlendirebiliyordu. Papanın bu gücü kaybetmesi, Haçlı Seferleri’nin düzenlenmesini engellemiştir.
 7. Katolik kalan ülkelerde yeni mezheplerle mücadele etmek amacıyla Engizisyon Mahkemeleri kuruldu.
 8. Protestan krallar ve prensler, din işlerinin mutlak hakimi oldular.
 9. Reform hareketleri, Avrupa’yı siyasi yönden zarara uğratmıştır. Şarlken’in Osmanlı Devleti üzerine yapmayı planladığı Haçlı Seferi bölünmelerden dolayı gerçekleşmemiştir.
 10. Mezhep savaşları, Osmanlı Devleti’nin Avrupa’da ilerlemesini kolaylaştırmıştır.
 11. Bilimsel gelişmeler hızlandı.
 12. Katolik Kilisesi kendi içinde düzenlemelere gitmek zorunda kaldı.
 13. Skolastik düşünce yıkıldı.

Yorum Gönder

Yorum bırakın trackback sitenize.. Yorumları takip için lütfen üye olun RSS.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. İşaretli alanları doldurun *

Önceki yazıyı okuyun:
Enginar Nasıl Temizlenir?
Enginar Nasıl Temizlenir?

Enginarın temizlenmesini resimli olarak sizlerle paylaşacağım. Zeytinyağlıların baş tacı enginarın pratik temizlenmesini kolaylıkla sağlayabilirsiniz...

Kapat