Yeşilay’ın Görevleri Nelerdir?

Yeşilay'ın Görevleri Nelerdir?

Kamuya yararlı cemiyetler arasında yer alan Yeşilay, sigara, alkol ve diğer uyuşturucu maddelerin sağlığa olan zararlarından ötürü insanları ve özellikle de gençleri korumaya yönelik çalışmalar yapmakta olan kuruma denir. İnsanlara, yetkili özel ve resmi kurumlara gerekli olan önlenmeleri alması için uyarı ve tavsiyelerde de bulunan Yeşilay’ın görevlerini maddeler halinde sizler için sıraladık. Ülke ve toplum menfaatine hizmet vermekle görevli olan Yeşilay’ın bakın ne görevleri bulunmaktadır…

Yeşilay’ın Görevleri

Konferanslar vermek
Radyo ve televizyon konuşmaları yapmak
Geziler, kurs ve seminerler tertiplemek
Kitap, mecmua ve makaleler neşretmek
Spor, sanat ve kültür çalışmaları yapmak
Ve emsali teşebbüslerde bulunmak
Alkoliklerle toksimanların hastanelerde tedavisini ve çalışabilir hale gelmelerine gayret etmek.
Ailesine yardımcı olmak, çocukların eğitim ve korunmalarına çalışmak
Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulundan izin alınmak şartı ile alkol ve uyuşturucu maddelerle ilgili milletlerarası teşekküllerle münasebet tesis etmek ve bunların toplantılarına temsilcigöndermek.
Alkollü içki ve uyuşturucu maddelerin zararlarına karşı mücadele yolunda gerekli hertürlü tedbir ve kararların alınmasını temin için
hükümet ve teşekküller nezdinde teşebbüslerde bulunmak.
Şubeler açmak.
Lokal ve yurtlar tesis etmek.
Dispanser açmak ve benzeri çalışmalarda bulunmak.
Radyo ve televizyon programları hazırlamak.
Vcd ve dvd hazırlamak.
İnternet portalları oluşturmak.
Yeşilay Kulübü kurmak.
Yeşilay doküman, bilgi ve kaynak arşivi oluşturmak.
Yeşilay ile ilgili kütüphane (gezici ve sabit) tesis etmek.
Mücadele alanları ile ilgili kitaplar, afişler, broşürler, etiketler, çıkartmalar,
rozetler, dergiler, viniller basmak.
Bilboardlar hazırlamak.
İlmi makaleler yayınlamak.
Belgeseller, televizyon programları, tanıtım filmleri hazırlama veya satın almak. 24- Açık oturum ve panel düzenlemek.
Devlet yetkililerine, medyaya ve kamuoyunu aydınlatmak için Yeşilay
raporları hazırlamak.
Kötü alışkanlıklardan (alkol, uyuşturucu, sigara, kumar, fuhuş, vs.) kurtulma merkezleri açmak.
Yeşilay radyo ve televizyonu kurmak.
Düzenli basın toplantıları düzenlemek.
Yeşilay bilgi merkezi kurmak.
Medya ve sanat dünyası ile ortaklaşa tiyatrolar, konserler düzenlemek.
Ajans faaliyetleri yapmak.
Yemekler, kokteyller düzenlemek.
Yeşilay Cemiyetinin basılmış kitaplarının yeniden basmak ve bu basılı eserleri CD haline getirmek.
Yeşilay Cemiyetinin bugüne kadar basılmış broşürlerini yeniden basmak ve basılmış olan bu broşürleri CD haline getirmek.
Yeşilay tarafından bugüne kadar yayınlanan raporları kitap haline getirmek.
Yeşilay konuları ile yeni kitaplar hazırlayıp basmak.
Alkol, uyuşturucu, kumar, sokak çocukları, kapkaç ve diğer kötü alışkanlıklarla ilgili klipler hazırlamak.
Sokak çocukları ile ilgili görev alan toplama merkezi, yurt, okul, tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine maddi yardım yapmak. Kitap, doküman ve konferans isteklerini karşılamak.
Emniyet Teşkilâtı tarafından bildirilen (sokak çocukları) ailelerine maddi destek vermek 40- Yeşilay Dergisinin sayfa adedinin ve baskı kalitesinin artırarak, teknik olarak daha iyi bir seviyeye getirmek.
Yeşilay Cemiyetinin bugüne kadar hazırladığı ve hazırlayacağı afişleri
Türkiye’nin bütün il, ilçe ve köylerine kadar okullara ücret alınmaksızın dağıtmak
Aynı afişleri kışla ve diğer kuruluşlara ücretsiz olarak
dağıtmak.
Okullarda ve diğer kurumlarda verilen konferanslar, seminer ve toplantıların zaruri masraflarını kurumca karşılamak.
Gazete ve televizyonlara reklam vermek.
Yeşilay tarihçesinin bastırmak ve eksik olan tarihçesini hazırlamak 46- Yeşilay ile ilgili eserleri kütüphanemize almak.
Yeşilay ile ilgili afişleri basmak.
Yeşilay’ın halkla ilişkilerini düzenlemek.
Başta belediyeler olmak üzere resmi ve sivil toplum kuruluşlarından Yeşilay Dergisine abone ve reklam, yazı ve doküman sağlamak.
Gerektiğinde şube ve temsilciliklerimizde ve münhasıran sokak çocukları, alkol ve uyuşturucu bağımlılıklarının tedavi ve rehabilitasyon merkezleri ve bu konuda kurulmuş vakıf ve derneklerle işbirliği ve yardımlaşma konularında kullanılmak üzere personel istihdamına gitmek.
1974’den bu yana Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezinin hem yerleşim yeri
hem de tek gelir kaynağı olan Yeşilay İşhanının onarımını yapmak .
Yeşilay hizmetleri ile ilgili PTT ve kargo masraflarını düzenlemek .
İstasyon, iskele, bekleme salonları, terminaller ve halkın toplu halde bulunduğu diğer yerlere Yeşilay panolarını camlayarak asmak.
Ayrıca şehir panolarından da istifade etmek.
Tramvay, banliyö treni, otobüs ve vapurlara Yeşilay ile ilgili panoları asmak.
Kirada olan şubelere çalışma bürosu satın alınmasında maddi destek sağlamak.
Şubelerin Yeşilay faaliyetleri ile ilgili maddi destek vermek.
Bilim adamı, sanatkar ve gençlik tarafından sevilen kişilerin Yeşilay konularında faaliyete katılmalarının temin etmek ve gereken masrafları karşılamak.
Yeşilay amacı ile ilgili olarak hastanelerle işbirliği yapmak.
Yeşilay ve sokak çocukları ile ilgili konularda toplumu bilinçlendirecek her türlü faaliyetleri yapmak.
Yeşilay’ın gayesi ile ilgili diğer faaliyetleri gerçekleştirmek.
Kamplar açmak.
Sokak çocuklarından kimsesiz olanlarına koruyucu aile temin etmek.
İhtiyaç sahibi koruyucu ailelere maddi yardım yapmak.


Yorum Gönder

Yorum bırakın trackback sitenize.. Yorumları takip için lütfen üye olun RSS.

Email adresiniz paylaşılmayacaktır. İşaretli alanları doldurun *

Önceki yazıyı okuyun:
Engin Öztürk Kimdir?
Meraklısına: Engin Öztürk

Engin Öztürk Kimdir?

Kapat